CENTRALNA BANKA

TIP PROJEKTA: POSLOVNI OBJEKAT – BANKA

INVESTITOR: GLAVNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE

POVRŠINA: 7700 m²

LOKACIJA:  BANJA LUKA

STATUS: IZGRAĐENO

FOTOGRAFIJA: DEJAN SAVIĆ