VILLA POLJINE – REZIDENCIJALNI KOMPLEKS

 TIP PROJEKTA: STAMBENI OBJEKTI

INVESTITOR: PRIVATNO

POVRŠINA: 2400 m²

LOKACIJA:  SARAJEVO

STATUS: IDEJNI PROJEKAT